Dziękujemy bardzo Radzie Rodziców i Pani Ewie Tarach za pyszności w tym słodkim dniu.