PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
   
ALARM EWAKUACYJNY Plik do pobrania
 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA DYREKTORA, NAUCZYCIELI I PEDAGOGA SZKOLNEGO W PRZYPADKU UCZNIA SPRAWIAJĄCEGO PROBLEMY WYCHOWAWCZE ORAZ DOTYCZĄCE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIA

Plik do pobrania