W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Twoje dane - Twoja sprawa". Organizatorem Programu jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na przełomie grudnia i stycznia nauczyciele wychowawcy i nauczyciele informatyki przeprowadzili zajęcia dotyczące ochrony danych osobowych.

Oto  tematy zajęć, w których uczestniczyli nasi uczniowie w ramach Dnia Ochrony Danych Osobowych :

- Jak chronić nasze dane osobowe ?

-  Chroń siebie i swoje dane osobowe.

- Chroń swoje dane osobowe.

- Projektujemy ulotkę o ochronie danych osobowych

- Wirtualne udawanie. Kim jesteśmy w Internecie ?

Współczesne sposoby komunikowania się. Netykieta w sieci.

W ramach tych zajęć uczniowie naszej szkoły zdobyli wiele ważnych i przydatnych informacji dotyczących ochrony swoich danych i właściwego zachowania się w internecie .

Podnieśli swoją świadomość na temat sposobów ochrony danych osobowych w realnym świecie.

Są oni uwrażliwieni na  konieczność ochrony danych osobowych nie tylko w Internecie oraz poszanowanie prawa do prywatności.

Uwieńczeniem działań związanych z udziałem w programie TWOJE DANE TWOJE SPRAWA był udział naszych uczniów w konkursie na przygotowanie spotu filmowego promującego tematykę ochrony danych osobowych. Do konkursu zgłoszono 14 prac, a komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

III Miejsce w tym konkursie zajęli uczniowie z klasy  VI:  Dawid Kędzior i Michał Gorzelak, Wykonali oni pracę pod opieką Pana Krzysztofa Taborskiego.

Koordynator programu : Barbara Czupryńska

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
„TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym świecie, to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.
Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka

 

 

 

 

Program jest realizowany w dwóch etapach:
  • najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają Koordynatorzy Programu, którzy biorą udział w dwudniowym szkoleniu i otrzymują materiały edukacyjne, a następnie przekazują wiedzę i pakiety edukacyjne podczas rad pedagogicznych,
  • w kolejnym etapie nauczyciele wiedzę zdobytą podczas szkolenia upowszechniają wśród uczniów, zarówno podczas lekcji z różnych przedmiotów, jak i podejmując się realizacji innych niestandardowych działań.

 

Systemowa edukacja w całej Polsce

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” – skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli – jest systemowym projektem realizowanym na skalę ogólnopolską.
Jednym z bardzo ważnych priorytetów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest edukacja. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) organ nadzorczy ma za zadanie upowszechniać w społeczeństwie wiedzę o ochronie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych w tym zakresie do dzieci.
Program „Twoje dane – Twoja sprawa” od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz innych wydarzeń tematycznych, przy wykorzystaniu gier i zabaw.
Statystycznie rocznie Program realizuje ponad. 40 000 uczniów oraz ponad 3 500 nauczycieli, którzy podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności zarówno w szkołach w całej Polsce, jak i w lokalnych społecznościach.
Szczegółowe informacje o programie: https://uodo.gov.pl/pl/p/tdts

 

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA UCZNIÓW?

• wykazują się pomysłami, umiejętnościami, talentami plastycznymi, aktorskimi i sportowymi,
• zdobywają odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne dot. skutecznej ochrony siebie,
• aktywnie spędzają czas - uczestniczą w konkursach, zabawach, warsztatach, spotkaniach z ekspertami oraz zajęciach terenowych i in.

 

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELI

• specjalistyczne szkolenia, wsparcie ekspertów i materiały edukacyjne,
• zdobywają wiedzę na temat realizacji obowiązków wynikających z RODO w sektorze oświaty,
• doskonalą umiejętności i warsztat edukatora w zakresie prowadzenia ciekawych zajęć z uczniami.

 

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA SZKOŁY?

• wykwalifikowana kadra,
• promocja szkoły w środowisku lokalnym,
• podniesienie świadomości uczniów na rzecz zwiększenia ich bezpieczeństwa.

 

Organizator Programu 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

#TwojedaneTwojasprawa